Podpory dla mowy, czyli jak wspierać rozwój mowy?
Kategorie:

Podpory dla mowy, czyli jak wspierać rozwój mowy?

Na początku jest krzyk. Musi upłynąć czas zanim pojawi głużenie. I znowu – musi upłynąć czas zanim pojawi się gaworzenie. Jeszcze – musi upłynąć czas zanim pojawi się słowo. Dalej –  musi upłynąć czas zanim – słowa się połączą – pojawi się zdanie – sąsiad zrozumie, co mówi dziecko – słowa będą wypowiadane coraz wyraźniej.

Jako rodzice czekamy na pojawienie się pierwszych słów, a dziecko przygotowuje się do tej umiejętności najczęściej cały pierwszy rok życia. Z dumą i radością wysłuchujemy pierwszych zdań, do których stworzenia dziecko potrzebuje zazwyczaj kolejnego roku intensywnego rozwoju. Kształtowanie się mowy wymaga czasu, a co więcej odbywa się na postawie innych zdobywanych przez dziecko sprawności.

Co wspiera rozwój mowy?

 • prawidłowy oddech – przez nos w dzień i w nocy
 • jedzenie – różnorodnych konsystencji, faktur, architektur, smaków
 • kontakt z człowiekiem – mowa kształtuje się w relacji, bliskości i na jej rzecz
 • eksploracja otoczenia – poznawanie świata rozwija mowę, a mowa wpływa na poznawanie świata

Jak wspierać rozwój mowy?

 • zachęcać do mówienia
 • jeżeli nie rozumiesz, co dziecko chce powiedzieć, zachęć go, aby pokazało lub narysowało – komunikacja może odbywać się w różny sposób, a wzajemne zrozumienie jest bezcenne
 • zadawać dziecku pytania, nie tylko odpowiadać na te postawione przez malucha
 • redukować kontakt z mediami, także w postaci szumu medialnego w tle innych czynności
 • zamienić zabawki interaktywne na uruchamiane siłą wyobraźni
 • wymagać adekwatnie do wieku dziecka (3-latek ma dużo czasu, aby nauczyć się mówić „szafa” i „ryba”)
 • zrezygnować z krytykowania dziecka za to, że mówi niewyraźnie
 • okazywać swoje zainteresowanie tym, co dziecko mówi – dopytywaniem, ożywioną reakcją

Pośród wszystkich aspektów wpływających na rozwój mowy, radość z jej użycia ma ogromne znaczenie. Działa jak samonapędzający się mechanizm, w którym jedno słowo ciągnie drugie. Zauważ i powiedz dziecku głośno: „Lubię z Tobą rozmawiać”, „Jak ciekawie opowiadasz”, „Dobrze, że mi mówisz”. Mowa służy człowiekowi – i dużemu, i małemu.

Na prośbę Norlandia Przedszkola, tekst przygotowała logopeda, mgr Anna Ponikiewska  z Przedszkola Integracyjnego Norlandia Kęty.