Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka a problemy logopedyczne

Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka a problemy logopedyczne

Mowa nie rozwija się w oderwaniu od innych sfer, a wszystkie sfery rozwoju wzajemnie na siebie wpływają. Niektóre zaburzenia mowy, takie jak jąkanie czy mutyzm wybiórczy mogą być bezpośrednio związane ze sferą emocjonalną i społeczną. Mogą wynikać z podwyższonego poziomu lęku, z doświadczanego stresu itd.

Czytaj dalej