Kreatywne podejście do edukacji artystycznej

Kreatywne podejście do edukacji artystycznej

Dzieci są bardzo kreatywne gdy się im na to pozwoli: bawią się w sposób kreatywny, działają kreatywnie. Z czasem (np. wymagając od nich zbyt często, żeby wykonywały rzeczy w sposób odtwórczy) niszczymy tę naturalną zdolność. W szkole punktowane są odpowiedzi zgodne z kluczem, nauka języków polega na powtarzaniu schematów zdań, a w przyszłości każdy pracodawca wymaga od przyszłego pracownika kreatywności. Warto wzmacniać tę cechę już od najmłodszych lat i uczyć jak nad nią pracować w dorosłości.

Czytaj dalej