Wskazówki - jak rozwijać mowę u dzieci?

Wskazówki – jak rozwijać mowę u dzieci?

Badania pokazują, że dzieci z dobrą znajomością języka ojczystego uczą się języka obcego szybciej i łatwiej niż dzieci o mniejszych umiejętnościach językowych. Dzisiaj chcieliśmy zaoferować kilka wskazówek i sugestii dla rodziców i nauczycieli, jak wspierać przyswajanie języka ojczystego u dzieci, co będzie miało przełożenie na późniejszą naukę języków obcych. 

Czytaj dalej