Wskazówki - jak rozwijać mowę u dzieci?
Kategorie:

Wskazówki – jak rozwijać mowę u dzieci?

Badania pokazują, że dzieci z dobrą znajomością języka ojczystego uczą się języka obcego szybciej i łatwiej niż dzieci o mniejszych umiejętnościach językowych. Dzisiaj chcieliśmy zaoferować kilka wskazówek i sugestii dla rodziców i nauczycieli, jak wspierać przyswajanie języka ojczystego u dzieci, co będzie miało przełożenie na późniejszą naukę języków obcych. 

Wskazówki dla rodziców: czytaj, śpiewaj, baw się

Chociaż może to zabrzmieć sprzecznie z intuicją, najlepszym sposobem, aby rodzice mogli pomóc dziecku w nauce języka obcego, jest wspieranie nauki ich języka ojczystego, poprzez częste umożliwianie dziecku słyszenia bogactwa języka ojczystego w różnych sytuacjach. 

Świetnym sposobem na to jest czytanie dziecku oraz opowiadanie mu historiiDzieci, którym rodzice regularnie czytają, mają bogatsze słownictwo oraz lepsze umiejętności czytania i pisania niż te dzieci, którym nikt nie czyta. Jeśli korzystasz z książeczek z obrazkami, możesz również porozmawiać o obrazkach ze swoim dzieckiem. Rymowanki oraz piosenki dla dzieci są również świetnym sposobem, aby pomóc dzieciom w nauce języka, a tradycyjne rymowanki i piosenki mają dodatkową zaletę w nauczaniu kultury i norm społecznych. Możesz także oglądać bajki z dzieckiem w jego języku ojczystym i omawiać fabuły

Omawianie swojego codziennego życia i zainteresowań oraz zadawanie dziecku pytań również może stać się chwilami edukacyjnymi wspierającymi naukę języka. Werbalizując codzienne życie, pomagasz dziecku opowiadać o jego codziennych doświadczeniach, a zadając pytania, angażujesz swoje dziecko i jego wyobraźnię, jednocześnie ucząc się więcej o jego niesamowitym umyśle. 

Jeśli chcesz zrobić coś również w języku obcym, możesz na przykład opowiedzieć coś o nowym języku i słowach, których nauczyło się dziecko lub być może nawet pozwolić dziecku, żeby to ono nauczyło Cię nowych słów. W końcu dzieci często lubią uczyć dorosłych, zamiast być zawsze tymi, których się uczy. Możesz także przeznaczyć pewien czas na zabawę po angielsku, podczas której czytasz, grasz, śpiewasz piosenki lub oglądasz krótką bajkę po angielsku, o ile ten rodzaj zabawy nie zastępuje zabawy w języku ojczystym.

Wskazówki dla nauczycieli: informuj i dyskutuj

Jako nauczyciel języka, co zrozumiałe, koncentrujesz się na języku, którego uczysz. Jednak wciąż są rzeczy, które możesz zrobić, aby wesprzeć język ojczysty swoich uczniów. 

Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, to omówić z rodzicami znaczenie języka ojczystego i zachęcić ich do używania go w domuMożesz również poinformować rodziców, jakie tematy poruszasz na zajęciach, na wypadek, gdyby chcieli porozmawiać na te tematy w domu w języku ojczystym. 

W klasie można opowiedzieć o różnicach i podobieństwach między językiem obcym, a językiem ojczystym dzieci. Uczy to dzieci świadomości językowej, co jest również ważną częścią wczesnego nauczania języków. 

Materiał na podstawie wpisu na zaprzyjaźnionym Blogu: www.blog.moominls.com

W naszych placówkach realizujemy zajęcia z wykorzystaniem tabletów – Moomin Language School – to innowacyjny program do codziennej nauki języka obcego, dopasowany do wieku dziecka, który jednocześnie oprócz kompetencji językowych – bazuje na rozwoju motoryki małej oraz koordynacji ręka-oko.

Wiecej na: www.norlandiaprzedszkola.pl

Leave a Reply