Edukacja matematyczna w przedszkolu
Kategorie:

Edukacja matematyczna w przedszkolu

Edukacja matematyczna w przedszkolu, opiera się przede wszystkim, na osobistych doświadczeniach dziecka. Dzięki nim dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Wszystko zaczyna się od doświadczeń, a jeżeli są one w odpowiedni sposób dobrane przyczyniają się do hartowania dziecięcej odporności oraz rozwoju myślenia. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym to przede wszystkim połączenie myślenia, intensywnego rozwoju mowy, ćwiczenie umiejętności matematycznych, rozwój odporności emocjonalnej oraz budzenie u dzieci świadomości, w jaki sposób należy się uczyć. 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa cele, służące wspomaganiu rozwoju dzieci, w kształtowaniu pojęć matematycznych uwzględniając ich możliwości i potrzeby rozwojowe oraz uwarunkowania środowiskowe. Wskaźnikiem określającym kompetencje matematyczne dziecka, są treści i cele zawarte w programie nauczania.

Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym, składa się z wielu kręgów tematycznych. Jednym z nich jest, orientacja przestrzenna, to kształtowanie umiejętności orientowania się w przestrzeni oraz swobodnej rozmowy, co się znajduje wokół niego. Dobrym przykładem zabawy kształtującej orientację przestrzenną jest prosta zabawa z użyciem ulubionego misia czy lalki dziecka. Zabawka zapomniała jak nazywają się jej części ciała i prosi dziecko o pomoc. Wskazuje swoją cześć ciała, a dziecko ma za zadanie je nazwać. 

Klasyfikacja, to wspomaganie rozwoju czynności umysłowych potrzebnych do tworzenia pojęć. Jednym z przykładów zabawy z dzieckiem, jest posegregowanie wcześniej przygotowanych jabłek, marchewek, bananów, gruszek, śliwek, buraków, ziemniaków itp. ze względu na kolor, kształt oraz określenie, które z nich to warzywa, a które owoce.

Rytmy, to rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na prawidłowościach. Rozkładamy sylwety kwiatów przed dzieckiem np. krokus, tulipan, przebiśnieg. Zwracamy uwagę dziecka, powtarzając mu prezentowany rytm. Zachęcamy dziecko, aby samodzielnie odczytało i kontynuowało zaproponowany rytm.

Kształtowanie umiejętności liczenia, obejmuje proces konkretnego przeliczania. Ciekawą zabawa matematyczną z przeliczaniem jest przygotowanie dla dziecka obrazka z łąką, dziecko ma za zadanie przykleić na nią kwiaty i owady, następnie prosimy dziecko o przeliczenie, ile na łące znajduje się kwiatów, a ile owadów.

Intuicje geometryczne to kształtowanie pojęć geometrycznych. Przykładową zabawą jest pokazanie dziecku obrazków z prostymi figurami geometrycznymi np. koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt, nazwanie figur, następnie poproszenie dziecka, aby odnalazło w pomieszczeniu kształty z obrazków. 

Konstruowanie gier przez dzieci rozwija zdolność do wysiłku umysłowego oraz wzmacnia odporność emocjonalną.

Rozwijanie umiejętności mierzenia długości oraz płynów. Umiejętność ta będzie potrzebna zarówno w szkole jak i życiu codziennym.

            Innymi ćwiczenia z zakresu edukacji matematycznej w przedszkolu to również, dorysowanie brakujących elementów wg liczby, domalowanie elementów wg ilości sygnałów dźwiękowych, czy też wykorzystanie zabaw aktywizujących zmysły. Przykładem takiej zabawy jest przeliczenie ukrytych elementów w worku fakturowym. 

            Edukacja matematyczna w przedszkolu ma bardzo duży wpływ na rozwój dziecka. Pomaga rozwijać myślenie abstrakcyjne, przestrzenne, wyobrażeniowe, konstruktywne, analityczne, ale również konkretne. Dzieci uczące się matematyki w przedszkolu nabywają umiejętność łatwego rozwiązywania problemów, lepiej radzą sobie w środowisku społecznym oraz mają większą stabilność emocjonalną.

Materiał przygotowany przez nauczycieli Przedszkola Integracyjnego Norlandia Kęty.