Kategorie:

Wykwalifikowana kadra to podstawa w dobrych przedszkolach

Każdy, kto wysyła swoje dziecko do przedszkola, chciałby oczywiście, by było ono możliwie jak najbardziej szczęśliwe ze swojego pobytu w przedszkolu, by było tam bezpieczne, odpowiednio wyedukowane oraz otoczone opieką. To właśnie dlatego nie każdy może zostać nauczycielem wychowania przedszkolnego i co więcej, nie każdy się do tej roli nadaje. Jakie znaczenie mają odpowiednie kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego i czy nauczyciele ci muszą się doszkalać?

Istota odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich

Chcąc zostać nauczycielem wychowania przedszkolnego w Polsce w obecnych czasach, należy ukończyć odpowiednie studia pedagogiczne, przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Takie studia niegdyś realizowało się w trybie dwustopniowym, natomiast teraz, w związku z przyjęciem nowego standardu kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, studia te są jednolitymi V-letnimi studiami magisterskimi. Dłuższe kształcenie wymagane do podjęcia pracy zawodowej przez nauczycieli świadczyć ma o ich wyższych kompetencjach, które zdecydowanie potrzebne są do pracy z dziećmi. Jest to niezwykle ważne, ponieważ studia na kierunkach pedagogicznych nauczają nie tylko treści teoretycznych, niezbędnych do tego, by posiąść odpowiednią wiedzę, wykorzystywaną następnie już podczas pracy zawodowej, ale uczą studentów również i praktycznych sposobów rozwiązywania wielu, nierzadko trudnych sytuacji, które mogą w przyszłości pojawić się podczas wykonywania zawodowej pracy nauczyciela. Co więcej, studenci podczas realizacji studiów muszą również odbyć wymaganą ilość praktyk zawodowych, podczas których uczą się pracy z dziećmi poprzez bezpośredni kontakt z nimi. Niezaprzeczalne jest, iż edukacja dzieci już od ich najmłodszych lat jest niesamowicie ważnym etapem w ich życiu, który dodatkowo ma wręcz przeogromny wpływ na ich dalszą edukację, a także nawet na inne obszary ich życia. Każdy więc powinien zgodzić się z opinią, iż jako dorośli powinniśmy szczególnie dbać o edukację dzieci, zwłaszcza w jej początkowych latach. To właśnie dlatego aż tak istotne jest odpowiednie wykształcenie nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

Doszkalanie nauczycieli

Studia pedagogiczne zapewniają młodym nauczycielom ogrom wiedzy oraz ogrom praktycznych wskazówek, które przydać się mogą w ich przyszłej pracy zawodowej. Niemniej jednak praca w zawodzie nauczyciela, zwłaszcza jeżeli chodzi o nauczycieli wychowania przedszkolnego, tak naprawdę powinna być stale wspierana poprzez dodatkowe nabywanie wiedzy przez nauczycieli, na przykład w formie szkoleń czy kursów, czy chociażby wymianę doświadczeń i metod nauczania z innymi nauczycielami. Jest to bardzo ważne, ponieważ wciąż powstaje coraz to nowa wiedza oparta na nowych technikach czy metodach nauczania, które powinny być na bieżąco dostosowywane do również zmieniającego się świata oraz dzieci. 

Śmiało więc można stwierdzić, iż w dobrych przedszkolach odpowiednio wykwalifikowana kadra jest niezastąpioną podstawą, ponieważ głównie to właśnie w ten sposób przedszkole jest w stanie zapewnić dzieciom możliwie jak najbardziej jakościową edukację.

Leave a ReplyCancel reply