Kategorie:

Nauka języków obcych w przedszkolach – czy warto?

Dziecko w wieku przedszkolnym ma niezwykle chłonny umysł. Odkrywanie świata jest jego naturalną potrzebą. Pozwala mu to na oswojenie się z tym, co go otacza. Dzięki swojej ciekawości, doświadcza nowych emocji, rzeczy, zjawisk. Każdego dnia na jego twarzy maluje się zachwyt i oczarowanie. Pragnie dowiedzieć się wszystkiego, co tylko może o świecie – jest małym odkrywcą. Zagląda w pod dywany, rozbiera zabawki na części pierwsze, wpycha swój nos w każdą dziurkę, bo chce poznać mechanizmy działania. W tym okresie życia dziecko ma dużą potrzebę aktywizacji poprzez swoją inicjatywę, podążanie za jego potrzebami i zainteresowaniami. Jest również niezwykle podatne na oddziaływania wychowawcze. Łatwo nim sterować i je zachęcić do różnego rodzaju aktywności, ale też łatwo uprzedzić. Można śmiało uznać, że możliwości rozwojowe dzieci w tym wieku są specyficzne. Wymagają zarówno twórczego podejścia nauczyciela, rodzica, opiekuna, jak i ogromu cierpliwości i pokory. 

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dziecku dużą szansę nabycia pozytywnych doświadczeń na przyszłość. Dziecko przyswaja język intuicyjnie, obserwując co się dzieje dookoła, wielokrotnie powtarzając dane zwroty czy słowa. Ich sens rozumie poprzez kontekst sytuacyjny. Najważniejsze jest, by stworzyć środowisko, w którym dziecko czuje się bezpiecznie. Miejsce, gdzie język obcy jest używany w naturalny sposób i działa na równi z językiem ojczystym. Kluczowy też jest dobór właściwych metod, materiałów dydaktycznych, przygotowanie i otwartość na innowacje.  

W przedszkolach Norlandia korzystamy z skandynawskiej metody nauki języków obcych opartej na immersji językowej, uczeniu się etapami, stałemu utrwalaniu materiału. Wspomagamy się również interaktywnymi narzędziami edukacyjnymi. Na przykładzie Językowego Przedszkola na Bemowie (gdzie dzieci mają kontakt z językiem angielskim i francuskim) pokażemy jakie kroki podejmujemy, aby ułatwić dzieciom proces nauki. 

  • Nauka poprzez zabawę 

Dominująca formą aktywności każdego dziecka jest zabawa. Działania, które organizuje nauczyciel w trakcie swoich zajęć dydaktycznych, opierają się zawsze na niej. Nauczyciel stymuluje i inspiruje do podejmowania aktywności, tworzy sprzyjające warunki poddając im propozycje różnych gier i zabaw językowych. W tych rzeczach dzieci odnajdują się najlepiej i radośnie biorą w nich udział. Nie kojarzą nauki z przykrym obowiązkiem, traktują ją jako rozrywkę. Umiejętność stosowania właściwych zwrotów przychodzi im naturalnie. Istotnym elementem zajęć jest ich różnorodność. Nauczyciele tworzą tak swoje zajęcia, by były emocjonujące dla dziecka, dawały efekt „wow” oraz zaskakiwały. Pozytywne przeżycia emocjonalne wpływają korzystnie na przebieg procesów myślowych, więc dbamy by wrażeń na lekcji nigdy nie zabrakło. 

  • Codzienny kontakt z językiem obcym

Nie tylko podczas dedykowanych zajęć, ale również w ciągu dnia, native speaker (j. angielski) czy lektor (j. francuski) przebywa z dziećmi w sali. Dzięki temu codzienne sytuacje wykorzystywane są do tego, by dziecko osłuchiwało się z językiem. Czas nauki zostaje w ten sposób wydłużony, a jego częstotliwość jest zwiększona. Pomiędzy zajęciami, również nauczyciele stwarzają sytuacje sprzyjające nauce: śpiewanie piosenek, mówienie wierszyków, czytanie książek w danym języku, zabawy. Przekłada się to na używanie różnych zwrotów i daje okazję do powtarzania konkretnych fraz. Kluczowa okazuje się też cierpliwość i konsekwencja. Podczas nauki języka, nawet ojczystego, zanim nauczy się poprawnie coś nazywać czy wymawiać, dane słowo powtarzane jest kilkaset razy. Dziecko po jakimś czasie zaczyna rozumieć co dane słowo oznacza. Osłuchiwanie się sprzyja procesowi zaczęcia używania danych słów czy zwrotów w odpowiednich momentach. Plusem jest to, że dzieci nie boją się popełniać błędów, mówią jak potrafią. Szukają w głowie słów czy zwrotów w danym języku, ponieważ osoba nauczyciela, który posługuje się danym językiem, jest impulsem do zastosowanie go. „Zjadłem everything, I have nową dress, see what zrobiłem” – brzmi to zabawnie, ale potwierdza skuteczność nauki. Nawet jeśli odpowiadają nauczycielowi po polsku, w głównej mierze rozumieją polecenia czy zwroty jakie do nich kieruje, co również świadczy o tym, że codzienny kontakt jest na plus.

  • Odpowiednio przygotowana kadra

Sukces nauczania języków obcych w przedszkolu w ogromnej mierze zależy od nauczyciela. Dla dziecka w wieku przedszkolnym to właśnie on jest osobą znaczącą podczas komunikacji w obcym języku. Nauczyciel poprzez prowadzenie zajęć, tylko w obcym języku, pokazuje, że można się z nim porozumieć. Wspiera się gestami, ruchami, ilustracjami. Dzieje się tak również w swobodnych rozmowach poza zajęciami. Wypowiedzi nauczyciela są krótkie, odnoszą się do konkretnych sytuacji, przedmiotów, czynności. Dziecko dostaje pozytywny feedback na wszelkie próby porozumienia się z obcojęzycznym nauczycielem. Uwaga dziecka jest podtrzymywana poprzez zadawanie pytań przez prowadzącego, komentowanie jego zachowań czy wypowiedzi. Nauczyciel często też powtarza wypowiedzi kierowane do dzieci, parafrazuje ich wypowiedzi, tak by miały szansę na zapamiętanie. Przynosi to efekty również w sferze rozwoju sprawności słuchania i komunikacji. Nasi nauczyciele posiadają ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęć w danym języku, wiedzę jak i odpowiednie kwalifikacje. 

  • Zróżnicowane materiały dydaktyczne

Sposobów na naukę jest wiele. Nasi nauczyciele nie zamykają się w schematach i przyzwyczajeniach. Dobierają różne metody. Zajęcia przybierają co rusz to nowe formy. Zróżnicowanie tego wszystkiego wpływa na poziom motywacji dziecka do nauki języka obcego. Jako przedszkole dysponujemy bogatą bazą pomocy, które wykorzystują nauczyciele podczas swoich zajęć. Nie boimy się również z multimediów i narzędzi interaktywnych. 

Jednym z nich jest nasza cyfrowa usługa nauki języka angielskiego Moomin Language School, do której dzieci mają również dostęp w domu. Jest to interaktywna aplikacja, poprzez którą nauka słownictwa przybiera atrakcyjną formę. Program jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 3 lat. Nie wymaga umiejętności czytania, jest intuicyjny. Czas jaki dziecko z niego będzie korzystało, jest uzależniony od ustawień, nie przekracza 15 minut dziennie. Aplikacja zawiera cotygodniowe lekcje z zabawnymi piosenkami i oparta jest na fińskim modelu edukacji. To unikalna metoda, a skuteczność jej oparta jest na wielu badaniach. Zakres i tematyka zajęć jest specjalnie dopasowana do zainteresowań dzieci. Szatę graficzną jak na fiński model przystało zdobią osoby Muminków, a dzieli bardzo lubią te sympatyczne stworzenia. 

Nie mamy wątpliwości, że nasza propozycja nauki języków obcych opiera się na holistycznym podejściu. Skuteczność uczenia się dzieci języków obcych zależy od warunków, jakie im się stworzy. Wczesny start bez wątpienia ułatwi późniejszą edukację. Jest również korzystny z psychologicznego punktu widzenia. Uczy tolerancji, otwartości na nowe rzeczy oraz stymuluje rozwój poznawczy. Naszym głównym celem jest budowanie w dzieciach wewnętrznej motywacji poznawania języków. Cieszymy się, gdy dzieci badają język, bawią się nim, używają go zarówno werbalnie jak i niewerbalnie. Wierzymy, w sens swoich działań oraz w ich skuteczność, bo widzimy jak dzieci kreatywnie wykorzystują zdobyte umiejętności. 

            Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane wczesnym rozwojem języków obcych. Zachęcamy do poprania kart pracy z angielskiego i francuskiego 😉

Link do kart pracy: https://norlandiaprzedszkola.pl/Story/Page/128011

Nasze Filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=Csdx8RxpXy8

https://www.youtube.com/watch?v=UoTCmMbhxFE

Materiał przygotowany przez Językowe Przedszkole Norlandia Bemowo