Kategorie:

Metoda Montessori – odkrywamy talenty

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie, ma określony zestaw predyspozycji, dlatego program zajęć dla malucha należy dostosowywać do indywidualnych potrzeb. W przedszkolach Norlandia stosujemy elementy metody Montessori. To ceniony na świecie system wychowawczy, który umożliwia dziecku wszechstronny rozwój. Został opracowany przez słynną włoską lekarkę, specjalistkę w dziedzinie pedagogiki.

Metoda Montessori powstała na podstawie długich i wnikliwych obserwacji zachowań najmłodszych. System polega na stworzeniu optymalnego środowiska rozwoju dziecka. Istotny w metodzie Montessori jest nie tylko doskonale wykształcony nauczyciel, będący wzorem dla maluchów, ale i otoczenie, w jakim przyswajają wiedzę. Metoda Montessori opiera się na starannie dobranych materiałach i zabawkach edukacyjnych, które stymulują rozwój najmłodszych.

Układając programy nauczania w przedszkolach Norlandia, stawiamy na priorytetowym miejscu rozbudzanie ciekawości świata.  Uczymy, jak obserwować i wyciągać samodzielnie wnioski. Pomagamy poznawać podstawowe procesy, które zachodzą na naszej planecie. Edukujemy w dużej świadomości ekologicznej. Dzieci dowiadują się, jak dbać o środowisko naturalne, będące naszym wspólnym dobrem. Kontakt najmłodszych z przyrodą, pozwala uwrażliwić dzieci, uczy szacunku do natury.

Doskonale wiemy, jak cenna we współczesnym, złożonym świecie jest kreatywność, nieszablonowy sposób myślenia. Sprzyjamy rozwojowi tej cechy na różnych poziomach. Poza nauką obserwacji dzieci poznają świat dzięki edukacyjnym doświadczeniom. Metoda pozwala lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące na Ziemi. Pobudza wyobraźnię, tak potrzebną w kreatywnym myśleniu. Zabawa – umiejętnie połączona z nauką – zachęca do poszerzania horyzontów. Doceniamy również znaczenie aktywności fizycznej, która stymuluje poprawę koordynacji ruchowej.  

Do najmłodszych podchodzimy w ujęciu rozwoju całościowego. Sprzyjamy kształtowaniu się samodzielności dzieci. Podkreślamy, jak istotne jest poczucie sprawczości. Wpływamy na wzrost  motywacji do działania. W przedszkolach Norlandia rozwój osobowości dzieci odbywa się w różnych sferach. Prowadzimy zajęcia TUS (Treningu Umiejętności Społecznych). Dzieci uczą się budowania pozytywnych relacji i pracy zespołowej. Tworzymy przyjazną atmosferę w grupie, opartą na wzajemnym szacunku. Stawiamy na zrównoważony rozwój emocjonalny dzieci. Nasi nauczyciele to doskonale wykształceni i doświadczeni profesjonaliści, którzy są otwarci na dialog z Rodzicami.

W przedszkolach Norlandia kładziemy nacisk na dopasowanie metod nauczania do wieku i indywidualnego etapu rozwoju. Stopniujemy poziom trudności programu. Rodzice w naszej bogatej ofercie mogą wybrać dla najmłodszych atrakcyjne zajęcia dodatkowe oraz poszerzone pakiety godzinowe. Zwracamy szczególną uwagę na zainteresowania podopiecznych. Duża elastyczność w układaniu indywidualnego programu zajęć, pozwala Rodzicom na większą kontrolę nad ścieżką rozwojową dziecka.  Jesteśmy przekonani, że w każdym maluchu drzemie duży potencjał i talenty, które w sprzyjającym środowisku mogą rozkwitnąć.