Kategorie:

Co to jest Neuroflow? Czyli w kilku słowach o Aktywnym Treningu Słuchowym

Opublikowane przez Norlandia

Neuroflow jest treningiem usprawniającym procesy komunikowania i uczenia się dziecka. W znaczący sposób koncentruje się na rozwijaniu wyższych funkcji słuchowych, które rzutują na jakość funkcjonowania człowieka w wielu aspektach życia.

Program Neuroflow stanowi tzw. „Aktywny Trening Słuchowy”, ponieważ czyni z dziecka aktywnego – uważnego i uczestniczącego – odbiorcę wrażeń dźwiękowych. Silny akcent położony jest na recepcję mowy w różnych warunkach akustycznych, szczególnie niesprzyjających, a więc takich, z jakimi dziecko spotyka się na co dzień w przedszkolu czy szkole. Program ten jest dedykowany osobom z Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego we wszystkich typach klinicznych.

Program Neuroflow pozwala na dostosowanie tempa oraz stopnia trudności ćwiczeń do potrzeb podopiecznego i możliwości organizacyjnych – trening prowadzony może być w domu dziecka, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Każdy plan treningowy opracowywany jest indywidualnie na podstawie diagnozy, a przed rozpoczęciem kolejnych etapów dokonywana jest rediagnoza. Stopień trudności zadań jest adekwatny do bieżących umiejętności dziecka i rozwija się w sposób adaptacyjny – tak aby zadanie nie było ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne oraz aby stopień zaawansowania zmieniał się równolegle do przyrostu kompetencji. Trening prowadzony jest on-line.

Aktywny Trening Słuchowy przeznaczony jest dla dzieci od 4 r.ż. oraz dla młodzieży. Podjęcie regularnych ćwiczeń słuchowych jest wskazane dla tych, którzy:

  • mają trudności w rozumieniu mowy w hałasie;
  • mają trudności w skoncentrowaniu uwagi;
  • mają trudności w nauce czytania i pisania, a także w nauce języków obcych;
  • proszą o powtarzanie kierowanych do nich komunikatów;
  • często chorują na stany zapalne ucha środkowego czy mają przerośnięty migdał gardłowy.

Powyższe trudności dotyczą dużej grupy dzieci. Mają one potwierdzony badaniami prawidłowy słuch fizyczny, ale przetwarzanie bodźców słuchowych pozostaje zakłócone. Odpowiednio dobrane ćwiczenia, regularna praca pomogą dziecku przezwyciężyć związane z tym ograniczenia i ułatwią funkcjonowanie w wielobodźcowym środowisku oraz naukę w szkole.

Tekst opracowali terapeuci z naszego Przedszkola Norlandia Kęty z Oddziałami Integracyjnymi, w którym pracuje się tą metodą od dłuższego czasu. Efekty są zdumiewające, dlatego tekst powstał w celu pokazania jak ważna jest terapia i trening słuchowy w rozwoju malucha.