Kategorie:

Wiadomość dla Rodziców: Ile wynosi żłobkowe i kto może je dostać?

Żłobkowe to określenie nowego świadczenia na pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku i od tego dnia będzie można się o nie ubiegać poprzez złożenie wniosku do ZUSu. Pozyskać można maksymalnie 400 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż wynosi wysokość opłat ponoszonych z tytułu pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. By wniosek o żłobkowe został rozpatrzony pozytywnie, trzeba spełnić określone przez ustawodawcę warunki. 

Z dofinansowania można skorzystać w przypadku, gdy rodzic nie otrzymuje na dane dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Wtedy żłobkowe przysługuje na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie, bądź na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte RKO, a także na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia. W tym samym czasie na dane dziecko rodzic może otrzymać żłobkowe lub rodzinny kapitał opiekuńczy, a nigdy jedno i drugie jednocześnie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej informuje „Dlatego rodzic będzie musiał wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego. Rodzic będzie musiał zdecydować czy chce skorzystać z dofinansowania czy rodzinnego kapitału opiekuńczego”. 

Żłobkowe będzie przyznawane bez względu na wysokość dochodów w rodzinie. Rodzice lub opiekunowie prawni, którzy przebywają na urlopie wychowawczym, również mają prawo ubiegania się o świadczenie. Nowe dofinansowanie ma być pomocą w przypadku korzystania z instytucji opieki dla dziecka, dlatego będzie przekazywane nie na konto rodziców, a bezpośrednio na rachunek placówki, do której ich dziecko uczęszcza. Do wysokości finansowanej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie wlicza się kosztu wyżywienia. 

Wniosek o dofinansowanie można będzie składać wyłącznie drogą internetową poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE), portal Empatia lub bankowość elektroniczną. Wniosek można złożyć od 1 kwietnia 2022 roku, ale najwcześniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w instytucji opieki. By otrzymać dofinansowanie obejmujące pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego już od pierwszego dnia, należy złożyć wniosek w terminie do 2 miesięcy od pierwszego dnia dziecka w placówce.

Opracowując nowe świadczenie, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dało rodzinom bezpośrednią odpowiedź na rosnące opłaty za żłobki i placówki dla maluchów. Dostęp do dofinansowania żłobkowego nie jest ograniczony progiem wysokości dochodu, dlatego jeśli spełniamy proste warunki warto z niego skorzystać.

Informacje o nas: www.norlandiaprzedszkola.pl oraz nasze lokalizacje.