Adaptacja przedszkolna dziecka z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi

"Wiek przedszkolny uważany jest przez wielu badaczy za okres krytyczny w rozwoju człowieka. Jeden z autorów stwierdza, że jest to czas „osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej organizmu i rozwoju intelektualnego, budowania podstawowych struktur osobowości, to złoty wiek uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych." Rozpoczęcie etapu przedszkolnego oznacza dla dziecka starcie się jego doświadczeń, nawyków, przyzwyczajeń z różnorodnymi wymogami, ograniczeniami, zasadami - to dla dziecka wielka trudność. Tym większa, iż rozwój psychofizyczny u różnych dzieci nie jest taki sam. Umiejętności adaptacyjne dzieci zależne są przede wszystkim od ich poziomu rozwoju psychicznego oraz ruchowego.

Czytaj dalej