Adaptacja krok po kroku. Co jest ważne dla dziecka, rodzica i nauczyciela?

Wiele dzieci przekraczających próg przedszkolny miewa trudności w przystosowaniu się do nowych warunków. Bardzo często wynikają one z obawy przed utratą osób bliskich, bądź z niewłaściwego podejścia rodziców do dzieci.

Czytaj dalej